Horeri og boleri i Stryn

Eit av dei meir kuriøse dokumenta i striden om eigedomsretten til Ytreeide i Stryn på slutten av 1500-talet handlar om sex, drukkenskap, utruskap og tjuveri. Knapt noko dokument frå denne perioden gjev slike private detaljar. Etter fleire oppfordringar har vi publisert ein transkripsjon og modernisert utgåve av dokumentet. ein transkripsjon og modernisert utgåve

Leave a Reply

Your email address will not be published.