GULBRAND I VIK OG ØLGILDET PÅ AURE

av Bjørn Jonson Dale

Enno midt på 1700-talet levde segna om Gulbrand i Vik og dei to brørne hans som i den tids “gamle dagar” – i mellomalderen, 200-300 år før – rådde over all jorda på Sunnmøre. Desse tre mektige “Gulbrandssønene” var sjølvsagt både sunnmøringar og bondegutar…

Les meir om GULBRAND I VIK OG ØLGILDET PÅ AURE

Leave a Reply

Your email address will not be published.