om Soga.no

Soga.no blei hacka og infisert av virus i 2013 og måtte derfor leggje inn årane.

Pasienten lever i beste velgåande og er på bedringens veg. Den gamle soga.no var konstruert på ein måte som gjorde den til eit lett offer for aggresive pandemiar.

Den nye soga.no må byggjast opp frå grunnen basert på teknologi som er meir resistent. Dette tek tid og det er mange web-sider som må kontrollerast, desinfiserast og publiserast på ny.

1 comment for “om Soga.no

Leave a Reply

Your email address will not be published.