Horeri og boleri i Stryn

Eit av dei meir kuriøse dokumenta i striden om eigedomsretten til Ytreeide i Stryn på slutten av 1500-talet handlar om sex, drukkenskap, utruskap og tjuveri. Knapt noko dokument frå denne perioden gjev slike private detaljar. Etter fleire oppfordringar har vi…